Ochrana osobních údajů

Pojďme se dohodnout, jakou péči budeme věnovat ochraně vašich osobních dat.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Vivio agency s.r.o., se sídlem Ludvíka Kuby 785, 272 01 Kladno, IČ: 04975367, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 256494 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mail

2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo poptávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@vivio.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Google, Inc.

  • používáme formuláře Google. 

 • Microsoft Corporation

  • využíváme emailového klienta Outlook.

 • Teamwork.com, Ltd.

  • pro práci s úkoly a dokumenty využíváme software Teamwork.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poznámka: Tento souhlas byl adaptován ze vzoru společnosti eLegal advokátní kancelář s.r.o.